ภูมิแพ้กรุงเทพ (Feat. ตั๊กแตน ชลดา) - ป้าง นครินทร์「Lyric Video」ภูมิแพ้กรุงเทพ (Feat. ตั๊กแตน ชลดา) - ป้าง นครินทร์「Lyric Video」

Posted at 2014. 3. 16. 01:27 | Posted in Music

Name __

Password __

Link (Your Website)

Comment

SECRET | 비밀글로 남기기

ภูมิแพ้กรุงเทพ (Feat. ตั๊กแตน ชลดา) - ป้าง นครินทร์ภูมิแพ้กรุงเทพ (Feat. ตั๊กแตน ชลดา) - ป้าง นครินทร์

Posted at 2014. 2. 1. 05:25 | Posted in Music

 

 

내 여행 중 취미가 있다면 호텔에서 그 나라 음악 방송을 틀어놓고 감상하는 것이다. 호텔에서 Mnet를 보고 있었는데 이 곡이 나왔다. 너무 아름다웠던 곡인데 태국어를 몰라 찾을 수 없는 곡이었다.

 

유투브에서 타이 빌보드를 다 들어가며 이 곡이 나오기를 찾다가 발견하였다. 그 기쁨이란 표현을 할 수 없다.

 

구글 번역기에 따르면 "알레르기 방콕 (Feat. 행운의 듀베) - 팀 McGraw." 라고 한다. 뮤직비디오를 보면 왜 알레르기 방콕이라고 하는지 알 수 있다. 태국어를 몰라 이미지를 통해 유추해 보면 남주는 심한 알레르기를 가지고 있고 치료를 위해 의사 선생님을 찾아간다. 그리고 의사 선생님은 시골에서 요양할 것을 권한다.

 

시골로 간 남주는 방콕에서 멀리 떨어진 곳으로 간다. 여전히 알레르기로 인하여 기침을 하는데 현지 주민들은 신기하게 바라본다. 그리고 촌장(?)에게 자신의 사정을 이야기 하고 마을에 머무르게 된다. 그런데 왠걸! 길을 가던 중에 마주친 아가씨가 촌장의 딸이 아닌가?

Name __

Password __

Link (Your Website)

Comment

SECRET | 비밀글로 남기기